woensdag, oktober 18, 2017

Different Colors - Gift Box

 Here's another little gift box I made, using stamps from Different Colors and an envelope punch board.
Nog een doosje gemaakt met stempels van Different Colors en een enveloppenpunchboard.

 I used Lyra water soluble crayons to color the flowers.
De bloemen ingekleurd met wateroplosbare crayons van Lyra.

After I had sent the box I noticed that I forgot to take pictures from all sides.  So I made another one.  Glad that I had written down the dimensions.

Helaas merkte ik pas na het versturen dat ik niet alle kanten gefotografeerd had.  Dus maakte ik nog snel een ander doosje.  Leuk om te maken.  Gelukkig had ik de maten genoteerd.

Papier: 21,8 x 21,8 cm
1ste vouwlijn:  4,9 cm
2de vouwlijn: 16,9 cm

Different Colors Stamps:
-S-00592 Marigold Flower
-S-00218 Inpakken & Weggeven
-S-00564 Alsjeblieft
-S-00593 a lot of circles
Inkpad:  Colorbox Fluid Chalk Charcoal
Lyra Water-soluble Crayons
Envelope Punch Board
Slot Punch
Ribbon

dinsdag, oktober 17, 2017

Summer in Autumn

Summer temperatures in Fall.  So we went for a walk instead of staying inside.

Met zomerse temperatuur in de herfst kan je niet binnen blijven.  Volop genoten van een boswandeling met zoonlief.

maandag, oktober 16, 2017

Different Colors - Booklet

 A quick and easy booklet I made, using the Bind-It-All, dies, drywall joint tape and corrugated cardboard.  The stamp I used is by Different Colors.

Een boekje gemaakt met de Bind-it-All.  Er kwamen stansen aan te pas, voegband uit de bouwmarkt en ribkarton.  De stempel is van Different Colors.

I used:
Different Colors stempel:  S-00584 365 Notities
Colorbox Fluid Chalk Inkpad:  Charcoal
Dies:  Crea-Nest-Lies XXL
Bind-it-All
Tim Holtz Tiny Attacher
Corrugated Cardboard:  Joy Crafts 

zondag, oktober 15, 2017

Sunday Scraps - 399

 As usual on Sundays, I made something using leftovers from previous projects.
Zoals gewoonlijk op zondag, maakte ik weer iets met restjes.

 The paper I used had some paint on it, from my brayer I think? (see last picture in this post).  I used a Tim Holtz mini stencil with Distress Ink.
Op het papier zat een beetje verf, van mijn brayer denk ik?  (zie laatste foto in dit bericht).  Een mini stencil van Tim Holtz gebruikt met Distress Inkt.

 I stamped a bauble using Versamark Ink, and heat embossed with WOW embossing powder.  Cut it out and sponged with Distress Ink.  I stamped the top part again to cut out, but left it white.
De kerstbal met Versamark inkt gestempeld, en voor een bordeauxkleurig embossingpoeder gekozen.  De kerstbal gesponst met Distress inkt.  Het deeltje bovenaan opnieuw gestempeld, uitgeknipt en wit gehouden.

 I used double sided sticky foil to adhere the piece to a white card, and stamped the sentiment with black Archival ink.
Met dubbelzijdig plakfolie op een witte kaart gekleefd en er een kersttekst bij gestempeld met zwarte Archival inkt.

Scraps!

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Fine Baubles, Christmas Sentiments
Distress Inkpad:  Barn Door
Versamark Inkpad
Archival Inkpad:  Jet Black
Tim Holtz Mini Stencil THMS097
WOW Embossing Powder Primary Burgundy Red 
Mini Ink Blending Tool
Craft Emotions Double Sided Adhesive Tape.

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

zaterdag, oktober 14, 2017

Black & White - 336

 Relaxing doodling, a page I did for my black & white series.

Patroontjes getekend voor mijn zwart-wit reeks.  Heerlijk ontspannend :)

Darkroom Door Stencil

I used:
Darkroom Door Large Stencil:  Ferns
Micron Pen

vrijdag, oktober 13, 2017

Gift Voucher Envelope

 An gift voucher envelope, decorated with stamps from Different Colors.  I stamped the Circle Leaf stamp with Distress Oxide inks.  To stamp the word, I used Colorbox Fluid Chalk ink.  I used a vellum cover and made a simple border using a white pen.

Een kadobon in een briefomslag.  Stempels van Different Colors gebruikt, afgedrukt met Distress Oxide inkten.  De tekst stempelde ik met Colorbox Fluid Chalk inkt.  Een stukje vellum er overheen, en met een witte pen een kadertje getekend.

I used:
Distress Oxide Inkpads
Colorbox Fluid Chalk Inkpad:  Charcoal
Vellum
White Signo Pen
Twine
Christmas Grabbags

 If you are interested in buying some of my used stamps, check out my SALE page. I have added a few more grabbags.

Voor wie interesse heeft om gebruikte stempels van mij over te nemen, kijk eens op mijn SALE pagina.  Er zijn weer enkele grabbags toegevoegd.

donderdag, oktober 12, 2017

Different Colors - Gift Bag

 I stamped this label with Different Colors stamps, to decorate a paper gift bag.
Several Distress Oxide inkpads were used to fill the tag with colorful prints of the Circle Leaf stamp.  Dutch words were stamped with Colorbox Fluid Chalk ink.

 Een papieren kadotasje versierd met een kleurrijk label.  Ik gebruikte verschillende kleuren Distress Oxide inkten om de Circle Leaf stempel van Different Colors af te drukken.  Daarna stempelde ik de tekst met Colorbox Fluid Chalk inkt.

Distress Oxide inks & Different Colors Stamps

I punched a large hole in the tag, rounded the corners and used red tissue paper and raffia to finish off the present.
Een rondje uitgeponst voor het dikke touw, de hoekjes afgerond en het geheel afgewerkt met rood tissuepapier en raffia.


I used:
Different Colors Stamps:
S-00589 Circle Leaf
S-00218 Inpakken & weggeven
Distress Oxide Inkpads
Colorbox Fluid Chalk Inkpad:  Charcoal
Paper Bag AVA
Circle Punch
WeRMemoryKeepers Corner Chomper

woensdag, oktober 11, 2017

Piep Piep Hoera

 The leaves and words on these cards were stamped with black Archival ink.  I applied masking fluid before I started watercoloring with Distress inks.  To stamp the birds I used Distress Oxide ink.

 De blaadjes en woorden op deze kaarten werden met zwarte Archival inkt gestempeld.  Eerst maskeervloeistof aangebracht op de blaadjes, daarna ingekleurd met Distress inkt en een penseel. Om de vogels te stempelen nam ik Distress Oxide inkt.


I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Carved Birds Vol 2, Fine Leaves, Alphabet Medley
Darkroom Door Texture Stamp:  Criss Cross
Sennelier Masking Fluid
Distress Inkpads:  Salty Ocean, Ripe Persimmon, Candied Apple, Black Soot
Archival Inkpad:  Jet Black
Black Pen

dinsdag, oktober 10, 2017

DIfferent Colors - Kraft Box

Here's a kraft box I made for Ludiec, using Different Colors stamps.
Deze kraft doos maakte ik voor Ludiec, met Different Colors stempels.

I used an envelope punch board to create the box.  Find the paper size (in centimeters) and score lines below the last picture in this blogpost.
Om de doos te vouwen gebruikte in een enveloppen punchboard.  De afmeting van het papier, en de rillijnen noteerde ik onder de laatste foto van dit blogbericht.

I stamped with Colorbox Fluid Chalk ink Charcoal, and colored with pencils.
Met Colorbox Fluid Chalk inkt Charcoal gestempeld, en met potloden ingekleurd.

I added white dots using a gel pen.
Met een gelpen witte heel veel stipjes gezet.Paper size/Papierformaat:  30,5 x 30,5 cm
1st score line/1ste vouwlijn:  10,1 cm
2nd score line/2de vouwlijn:  20,7 cm

Different Colors Stamps:
-S-00500 Flower Fleurie
-S-00607 Pens
-S-00606 Calligraphy Pens
-S-00609 Mijn Geheimpjes
-S00572 365 Dagen Notities
Inkpad:  Colorbox Fluid Chalk Charcoal
Pencils:  Caran d' Ache
Envelope Punch Board
Slot Punch

maandag, oktober 09, 2017

Pansies

New pansies in the garden, made me think of this pansies stamp.  
Nieuwe viooltjes in de tuin, deden me aan deze viooltjesstempel denken.

 I stamped with these Distress Oxide inks.
Met deze Oxide inkten gestempeld.

 Love to watercolor with Oxide inks.
Met een beetje water ziet die afdruk er meteen heel anders uit.

 Added a touch of yellow.
Een beetje geel toegevoegd.

 Distress Oxide Inks

And I got 2 extra prints, just by misting the stamp.
Twee extra afdrukken kunnen maken door wat water over de stempel te vernevelen.

I used:
Darkroom Door Photo Stamp: Pansies
OBP stamp:  Beterschap (niet meer te koop)
Distress Oxide Inkpads
Archival Inkpad:  Jet Black
Dina Wakley Scribble Stick

zondag, oktober 08, 2017

Sunday Scraps - 398

 In my stash I found this doodled flower.  I looked for scraps in matching colors and made this tag for my Sunday Scraps Series.
In de restjesdoos vond ik deze getekende bloem.  Ik zocht er papierrestjes in dezelfde kleuren bij, om een label te maken voor mijn Sunday Scraps reeks.

Scraps!

I used:
Twinkling H2Os (on the doodled flower)
Darkroom Door Stamp Set:  Whimsical Words
Black Pen Micron
Distress Paint
Martha Stewart Punch Hydrangea
Twine


Have a great Sunday!
Fijne zondag!

zaterdag, oktober 07, 2017

Black & White - 335

 Only 1 stamp was used to create a pattern on this black and white card.
I stamped with Versamark ink and heat embossed with WOW embossing powder.

Een patroon gevormd met slechts 1 stempel op deze zwart-wit kaart.
De stempel van Different Colors werd met Versamark inkt afgedrukt en kreeg een laagje witte embossing.

I used:
Stamp:  Different Colors S-00271 Fleur Patron
Versamark Inkpad
WOW Embossing Powder Opaque Bright White.

vrijdag, oktober 06, 2017

Art Journal - Maybe I'm an Artist

Recently I started working in this Dylusions Creative Journal.  But I still had to decorate the cover.  When I saw this Artist quote stamp by Darkroom Door, I knew I was going to use it on my cover.
Onlangs begon ik te werken in dit Dylusions Creative Journal.  Maar de kaft moest nog versierd worden.  Toen ik deze Artist quote stempel van Darkroom Door zag, wist ik meteen dat ik die hiervoor ging gebruiken.

Darkroom Door Quote Stamp:  Artist
I painted with these Dylusions paints, using ink blending tools. I also used some stencils and a border stamp.
Met ink blending tools bracht ik deze Dylusions paints aan.  Ik gebruikte ook enkele stencils en een borderstempel.

At the bottom I stamped the Paint Tubes from Darkroom Door.  I kept these stamped leftover paint tubes from another project in the package.  So I used these on the cover too.
Onderaan stempelde ik de Paint Tubes van Darkroom Door met zwarte Archival inkt.  In het pakje zaten nog enkele gestempelde verftubes die ik over had van een eerder gemaakt project.  Die kregen nu ook een plek op de kaft.

The pencils at the top of the cover were stamped with black Archival Ink.  I stamped them again onto white cardstock to cut some of them out.  I glued them onto the cover.
De potloden bovenaan gestempeld met zwarte Archival inkt.  Ik stempelde ze nogmaals op wit papier om er enkele van uit te knippen en op de kaft te plakken.

Below the paint tubes I stamped a brush from the Artist stamp set.
Onder de verftubes stempelde ik een penseel uit de Artist stempelset.

I used:
Dylusions Creative Journal 8" x 8"
Dylusions Paint: Tangerine Dream, Cherry Pie, Pomegranate Seed
Darkroom Door Large Stencils:  Circles, Crackle
Darkroom Door Small Stencil:  Mesh
Darkroom Door Quote Stamp:  Artist
Darkroom Door Eclectic Stamps: Paint Tubes, Pencils
Darkroom Door Stamp Set:  Artist
Darkroom Door Border Stamp:  Numbers
Achival Inkpad:  Jet Black
Mini Ink Blendig Tools
Signo White Gelpen
Micron Black Pen

donderdag, oktober 05, 2017

Different Colors - Decorated Pillow Box

 A simple little gift box I made for Ludiec.  Sometimes all you need is some beautiful paper and nice stamps.
Een klein simpel kadodoosje gemaakt voor Ludiec.  Soms heb je alleen wat mooi papier en leuke stempels nodig.

 The paper was painted with Dylusions paint, and I used a large stencil from Darkroom Door to do the circles (I used the paper HERE too).  The pillow box die is by Lawn Fawn.
Het papier kreeg een laagje Dylusions verf, de rondjes maakte ik met een grote stencil van Darkroom Door (het papier gebruikte ik HIER ook al).  Een pillow box stans gebruikt van Lawn Fawn.

 I always love the look of white embossing on vellum.  So that's what I used for the leaf.  I used little beads and a few stitches to attach the leaf to the paper.  Dutch words were stamped with Colorbox Fluid Chalk ink.

 Witte embossing op vellum vind ik altijd mooi.  Dus zo maakte ik het blad.  Met een paar steekjes en kleine kraaltjes werd het blad aan het papier gehecht.  De tekst is met Colorbox Fluid Chalk inkt gestempeld.

Different Colors stempels

I used:
Colorbox Fluid Chalk Inkpad:  Charcoal
Dylusions Paint:  Peony Blush, Rose Quartz
Darkroom Door Large Stencil:  Circles
Lawn Fawn Die: Pillow Box #LF985
Vellum
WOW Embossing Powder:  Opaque Bright White
Mini Ink Blending Tools