vrijdag, augustus 18, 2017

Thank You Card - Butterflies

A Thank You card with lots of butterflies.
Een dankkaartje vol vlinders.

I stamped the new Butterflies background stamp from Darkroom Door with Distress Oxide inks.
De nieuwe Butterflies achtergrondstempel van Darkroom Door met Distress Oxide inkten afgedrukt.

 Sponged with the same Oxide inks.
Met dezelfde Oxide inkten gesponst.

 Cut out rectangles were glued onto blue vellum.  I used my perfect layers ruler to cut the vellum.
Rechthoeken uitgestanst.  Op blauw vellum geplakt met met behulp van een perfect layers latje een fijn boordje gesneden.

Darkroom Door Stamps

I used:
Darkroom Door Background Stamp:  Butterflies
Darkroom Door Stamp Set:  Thank You
Distress Oxide Inkpads:  Wild Honey, Salty Ocean, Twisted Citron
Archival Inkpad:  Jet Black
Nestabilities Dies

donderdag, augustus 17, 2017

From One Card To Another #18 - And Winners!

 I love that you can stamp so well with the  Distress Oxide inks,  and make a second impression after misting the stamp with water.  That's how today's tag was created while I made THIS TAG last week.
Tof dat je met Distress Oxide inkten zo goed kan stempelen, en nog een tweede afdruk maken door gewoon wat water over de stempel te vernevelen.  Dat deed ik toen ik DIT LABEL vorige week maakte.

 Today I used the small Wildflowers stencil from Darkroom Door and a quote from the Art De Fleur Vol 1 set to finish this tag.
Vandaag gebruikte ik de kleine Wildflowers stencil van Darkroom Door en een tekststempel uit de Art De Fleur Vol 1 stempelset om mijn label verder af te werken.


I used:
Darkroom Door Stamp sets:  Art De Fleur Vol 1, Fine Leaves
Darkroom Door Small Stencil:  Wildflowers
Distress Oxide Inkpad:  Salty Ocean
Archival Inkpad:  Jet Black

********
And now, announcing the winners of the Fine Leaves stamp sets:
Thank you all so much for the nice comments!  
The winners are.....
En nu naar de winnaars van de Fine Leaves stempelsets:
Dank je wel allemaal voor de leuke reacties!
Dit zijn de winnaars...

Congrats Riina!!  Please contact me with your address, and I will send the stamps as soon as possible.


Gefeliciteerd Aletta!!  Stuur je me je adres aub, dan komen de stempels zo snel mogelijk naar je toe.

woensdag, augustus 16, 2017

Christmas Card

 On this Christmas card I combined the brand new Fine Baubles stamps with the older Christmas Reindeer stamp set, both by Darkroom Door.  I used a background from my stash, added stamping and tape.
Bij deze kerstkaart combineerde ik de nagelnieuwe Fine Baubles stempelset met de oudere Christmas Reindeer set, beide van Darkroom Door.  De achtergrond vond ik in mijn voorraad.  Erbij gestempeld en stukjes tape gebruikt.

I used Distress Oxide inks to color a sheet of watercolor paper.  Stamped and heat embossed the Fine Baubles with gold embossing powder.
Aquarelpapier gekleurd met Distress Oxide inkten.  De kerstballen er op gestempeld met Versamark inkt, en met goud geëmbossed.

 The "leafy" part of this bauble was stamped and heat embossed on vellum, and cut out to embellish the bauble. 
De "blaadjes" bovenaan deze kerstbal werden nog eens op vellum gestempeld, en kregen ook een laagje gouden embossing voor wat extra versiering.

 For golden accents I used embossing powder, tape and a Signo pen.
Voor de gouden accenten gebruikte ik embossing poeder, tape en een Signo pen.

Darkroom Door Stamps

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Fine Baubles, Christmas Reindeer
Distress Inkpad:  Broken China
Distress Oxide Inkpads:  Broken China, Peeled Paint, Iced Spruce, Fossilized Amber
Stencil:  SimonSaysStamp Falling Snow
Liquitex Light Modeling Paste
Versamark Inkpad
Artemio Gold Embossing Powder
Signo Pen Gold
Tape

maandag, augustus 14, 2017

New Blog Banner - Fine Leaves

 Time for a new blog banner.  I wanted to do something with Darkroom Door's new Fine Leaves stamps.  I ♥ Darkroom Door.  I'm happy that they turned some of my designs into stamps, excellent quality red rubber.  Recently Darkroom Door released fabulous stencils too.
Het werd tijd om nog eens een nieuwe blogbanner te maken.  Ik wou iets met de Fine Leaves stempels van Darkroom Door doen.  Ben blij dat ik voor dit mooie merk af en toe een stempelset mag ontwerpen.  Fijne kwaliteit rood rubber.  Onlangs brachten ze ook leuke stencils uit.

 I used Distress Inks on a crafsheet to do the background.  The Fine Leaves were stamped with Distress Oxide ink, and overstamped with black Archival ink.  I used the water brush to spread the Oxide ink on the leaves.  
The small Mesh stencil was used to sponge with Distress Oxide ink.  I added a bit of black stamping, using the Mesh Texture stamp.  I also stamped onto vellum, heat embossed and cut the leaves out.  
As a finishing touch I added dots of Enamel Accents, and made dots with using a white Posca Paint pen and a black pen.

De achtergrond maakte ik met Distress inkten op een craftsheet.  De Fine Leaves werden met Distress Oxide inkt gestempeld, en met zwarte Archival inkt overstempeld.  Met een penseel de blaadjes ingekleurd.  De kleine Mesh stencil gebruikt om te sponzen met Distress Oxide inkt.  Met zwarte inkt stempelde ik hier en daar een stukje van de Mesh Texture stempel.  Nog blaadjes op vellum gestempeld, Distress Embossing Poeder gebruikt, de blaadjes uitgeknipt en vastgezet met nietjes.  Tenslotte nog stippen gezet met Enamel Accents, een witte Posca Paint pen en een zwart stiftje.


I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Fine Leaves
Darkroom Door Texture Stamp:  Mesh
Darkroom Door Small Stencil:  Mesh
Distress Inkpads:  Aged Mahogany, Barn Door, Victorian Velvet
Distress Oxide Inkpad: Seedless Preserves
Archival Inkpad:  Jet Black
Embossing Ink
Distress Embossing Powder: Aged Mahogany
Enamel Accents: Pink Gumball
Posca Paint Pen: White
Micron Pen
Mini Ink Blending Tool
Vellum
Tiny Attacher

zondag, augustus 13, 2017

Sunday Scraps - 391

 An easy way to use up scraps and left overs is cutting them into squares.  I used a piece of paper (see last picture in this blogpost), where I tried techniques, colors, Enamel Accents, ...  to make cards for Darkroom Door.

Vierkantjes snijden is een makkelijke manier om restjes te gebruiken.  Op de laatste foto zie je het papier waar ik kleuren, technieken, Enamal Accents,...  op getest heb toen ik kaarten voor Darkroom Door maakte.

 I stitched the squares together.  Love the textures!
De vierkantjes aan elkaar gestikt.  Leuke texturen!Scraps!

I used:
Darkroom Door Collage Stamp:  Arty Hexagons
Stamps Antwerpen:  Groetjes
Distress Inkpads
Embossing Inkpad
Clear Embossing Powder
Enamel Accents
Tiny Attacher

zaterdag, augustus 12, 2017

Black & White - 328

 On this black & white tag I sponged the wildflowers using a Darkroom Door stencil and black Distress Oxide ink.
I stamped the Mesh texture and leaves with Oxide ink too, and used a watercolor brush on the Fine Leaves.  To do the splatters I used black Distress Stain and a brush.

 De bloemen op dit zwart-wit label zijn gesponst met zwarte Distress Oxide inkt en een stencil van Darkroom Door.  
Ook de blaadjes en Mesh texture met dezelfde inkt gestempeld.  De inkt van de Fine Leaves bewerkte ik nog even met een nat penseel.  Daarna spatjes gemaakt met zwarte Distress Stain en een penseel.

Darkroom Door Stamps

I used:
Darkroom Door Smal Stencil:  Wildflowers
Darkroom Door Texture Stamp:  Mesh
Darkroom Door Stamp Sets:  Fine Leaves, Carved Leaves Vol 1
Distress Oxide Inkpad:  Black Soot
Distress Stain:  Black Soot
Mini Ink Blending Tool
Twine

vrijdag, augustus 11, 2017

Giveaway - Darkroom Door Fine Leaves Stamps

 Here's a tag I made, using the Fine Leaves stamps, which I designed for Darkroom Door.  These stamps coordinate with the Carved Leaves Vol 1 set.
Een label gemaakt met de Fine Leaves stempels die ik voor Darkroom Door mocht ontwerpen.  Ze coördineren met de Carved Leaves Vol 1 set.

 I used Distress Inks to do the background on a non stick craft sheet.  I sponged with Salty Ocean Distress Ink using the small Mesh stencil from Darkroom Door.  The leaves and flowers were stamped with Distress Oxide ink.
Op een craftsheet maakte ik de achtergrond met Distress Inkten.  Salty Ocean en de kleine Mesh stencil van Darkroom Door gebruikt om te sponzen.  De blaadjes en bloemetjes werden met Distress Oxide inkt gestempeld.

 Words are from the Art De Fleur Vol 2 set, stamped with black Archival Ink.
Een tekststempel uit de Art De Fleur Vol 2 set met zwarte Archival inkt afgedrukt.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Fine Leaves, Full Bloom Vol 2, Art De Fleur Vol 2
Darkroom Door Small Stencil:  Mesh
Distress Inkpads:  Bundled Sage, Salty Ocean
Distress Oxide Inkpad:  Salty Ocean
Archival Inkpad:  Jet Black
Enamel Accents:  Blue Ribbon, Black
Crinkle Ribbon

*****


I'm so happy to add 2 more sets of stamps I designed for Darkroom Door to the pile.    
Zo leuk om weer 2 stempelsets die ik voor Darkroom Door mocht ontwerpen aan het stapeltje te kunnen toevoegen.

Giveaway!!

Thanks to Rachel from Darkroom Door I can give away some of the new stamps. First these Fine Leaves stamps.  For a chance to win a set of Fine Leaves stamps, leave a comment below this post.
Two winners will receive 1 set each.  Anonymous users, don't forget to add your name or initials please.
Winners will be announced on Thursday, August 17th.
Dankzij Rachel van Darkroom Door mag ik enkele nieuwe stempelsets weggeven.  Om te beginnen deze Fine Leaves stempels.  Wil je kans maken om zo'n set te winnen, laat dan een reactie achter onder dit blogbericht.  Twee winnaars ontvangen elk 1 set.  Anonieme gebruikers, vergeet niet je naam of initialen te vermelden om mee te kunnen doen.
De namen van de winnaars maak ik op donderdag 17 augustus bekend.

Good luck!

donderdag, augustus 10, 2017

Butterflies and Crayons

Darkroom Door's Fine Butterflies, stamped onto book paper and colored with Distress Crayons.  
 Fine Butterflies van Darkroom Door gestempeld op boekpapier, en ingekleurd met Distress Crayons.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Fine Butterflies
Archival Inkpad:  Jet Black
Distress Crayons

woensdag, augustus 09, 2017

Carved Pods - ATCs

 A set of fun ATCs :)
Een setje grappige ATCs gemaakt :)

 Found these stamped images in my stash.  I decided to turn the Carved Pods into fun faces, adding googly eyes.
De gestempelde afbeeldingen vond ik in mijn voorraad.  De Carved Pods veranderd in grappige wezens door er wiebeloogjes op te plakken.

The tiny heart stamp comes with the All Occasions set.  
De kleine hart stempel hoort bij de All Occasions set.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  All Occasions, Carved Pods
Darkroom Door Texture Stamp:  Mesh
Tim Holtz Chitchat Stickers
Archival Inkpad: Jet Black
Googly Eyes


dinsdag, augustus 08, 2017

Fine Baubles

 Here's my first Christmas card for 2017, using the Fine Baubles stamps I designed for Darkroom Door..
Mijn eerste kerstkaart voor 2017, gemaakt met de Fine Baubles stempels die ik voor Darkroom Door mocht ontwerpen.

 I made a bunch of gel prints, using the small Mesh stencil from Darkroom Door.  The Fine Baubles stamp was stamped with acrylic paint I removed from the gel plate.  I used pencils and a Posca pen to add accents.
Ik maakte een aantal gel prints met de kleine Mesh stencil van Darkroom Door.  De Fine Baubles stempel werd vaag afgedrukt met acrylverf die nog op de gel plate zat.  Met potloden en een Posca pen bijgekleurd. 

Sentiment is from the Stitched Christmas set.
Een tekststempel van de Stitched Christmas set gebruikt.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Fine Baubles, Stitched Christmas
Darkroom Door Small Stencil:  Mesh
Caran d' Ache Colored Pencils 
Posca Pen
Archival Inkpad:  Jet Black
Gel Plate
Acrylic Paints

maandag, augustus 07, 2017

Tag Book - Be Free

 Butterflies, flowers and leaves on this tag book.

 Vlinders, bloemen en blaadjes gestempeld op dit labelboekje.

 I misted the stamps, "inked" them with Scribble Sticks and stamped  onto the tags.  I inked the stamps lightly with black Archival ink to over stamp the first impression.
De stempels lichtjes nat gespoten, en "beïnkt" met Scribble Sticks.  De eerste afdruk vaag overstempeld met zwarte Archival inkt.

 I sponged with these matching Distress Oxide inks.
Dezelfde kleuren Distress Oxide inkt gebruikt om te sponzen.


I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Butterflies, Wings, Carved Flowers, Carved Leaves Vol 1, Fine Leaves
Darkroom Door Texture Stamps:  Dots, Mesh
Archival Inkpad:  Jet Black
Distress Oxide inkpads:  Seedless Preserved, Cracked Pistachio
Dina Wakley Scribble Sticks

*****
More tag books,  like this:

zaterdag, augustus 05, 2017

Black & White - 327

Did some relaxing doodling this morning, using a large stencil and black pens.
Vanmorgen rustig wat gedoodled, met een grote stencil en zwarte stiftjes.

I used:
Darkroom Door Large Stencil:  Circles
Black Pens:  Micron, Artline

vrijdag, augustus 04, 2017

Before & After #11

I'm not sure yet, if these are going to be turned into cards, or pages in a booklet.
Ben nog niet zeker of dit kaarten worden, of pagina's in een boekje.

I already showed this sneak peek.
Deze sneak peek toonde ik al.

Watercolor Blooms
I started with these watercolor blooms from a while ago, and over stamped them with Fine Flowers Vol 1 & 2 and the new Fine Leaves from Darkroom Door.
Ik koos een vel watercolor blooms dat ik een tijd geleden maakte, en waar ik niet echt tevreden mee was.  Ik stempelde er de Fine Flowers Vol 1 & 2 en de nieuwe Fine Leaves van Darkroom Door overheen.

I stamped with black Archival ink and added white accents using a Posca pen.
Gestempeld met zwarte Archival inkt en met een Posca pen witte accentjes aangebracht.

Cut into 4 pieces, size is about 5" x  6 1/2".
In 4 delen van 12 x 16 cm gesneden.

Darkroom Door Stamps

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Fine Flowers Vol 1, Fine Flowers Vol 2, Fine Leaves
Archival Inkpad Jet Black
Watercolor Blooms #3
Twinkling H2Os
Posca Paint Pen