zaterdag, april 29, 2017

Black & White - 315

 This week's black & white item is a quick & easy tag, stamped with Colorbox Fluid Chalk ink.

Voor mijn zwart-wit reeks maakte ik deze week een snel en makkelijke tag, gestempeld met Colorbox Fluid Chalk inkt.

I used:
Cats On Appletrees Stamp:  Esel Balthasar
Different Colors Stamp:  S-00044 Zomaar
Darkroom Door Stamp Set:  All Occasions
Colorbox Fluid Chalk Inkpad:  Charcoal
Sakura Pigma Micron Pen

vrijdag, april 28, 2017

Hand Carved Triangle Stamp

 I was rummaging through my box of hand carved stamps, and found this simple unfinished triangle stamp (yellow print at the top of this photo).  Inspired by Julie Fei-Fan Balzer's class I decided to finish it.  Had to do some touching up to make the carved lines match.  And addes some extra carving.
In mijn opbergdoos met handgekerfde stempels vond ik deze simpele driehoekige stempel, die eigenlijk niet af was (de gele afdruk bovenaan).  Ge├»nspireerd door de lesjes van Julie Fei-Fan Balzer besloot ik om deze verder af te werken.  De gekerfde lijntjes kwamen niet overeen.  Toen dat aangepast was, kerfde ik nog een beetje verder.

 I'm a fan of the new Distress Oxide inks.  They work great with hand carved stamps too.
Ben echt gewonnen voor de Distress Oxide inkten.  Ook met handgekerfde stempels krijg je mooie afdrukken.


My hand carved stamps so far: CLICK
Mijn gekerfde stempels tot nu toe:  KLIK

donderdag, april 27, 2017

Mini Mason Jar #2

 Another card I made for Darkroom Door, using the new Eclectic Stamp Mini Mason Jar.
Nog een kaart die ik voor Darkroom Door maakte, met de nieuwe Eclectic stempel Mini Mason Jar.

 I started with a background I made, using Distress Oxide inks on a craft sheet.
Eerst op mijn craft sheet een achtergrond gemaakt met Distress Oxide inkten.

 I sponged the flowers using Distress Oxide ink Wilted Violet and a mini layering stencil.
Met een mini layering stencil en Distress Oxide Wilted Violet de bloemen gesponst.

 I stamped the Mini Mason Jar twice on this paper, and cut them out.  I also stamped a butterfly to cut out.  The lid was stamped again on silver cardstock and also cut out.
Op dit achtergrondpapier stempelde ik de Mini Mason Jar twee keer, en knipte die uit.  Ook een vlinder gestempeld om uit te knippen.  Het deksel drukte ik af op zilverkleurig papier, en dat werd ook uitgeknipt.

I used a piece of mulberry paper in a matching color to glue onto the cream card.  Glued everything in place and stamped words from the Bright Blossoms Vol 1 stamp set to finish the card.
Onderaan een stukje moerbeipapier in een bijpassende kleur geplakt.  Daarna de uitgeknipte delen opgeplakt en een leuke tekst erbij gestempeld om de kaart af te maken.

I used:
Darkroom Door Eclectic Stamp:  Mini Mason Jar
Darkroom Door Stamp Sets:  Butterflies, Bright Blossoms Vol 1
Distress Oxide Inkpads:  Fossilized Amber, Spiced Marmalade, Wilted Violet
Archival Inkpad:  Jet Black
Mini Layering Stencil Tim Holtz THMS075
Mini Ink Blending Tool

woensdag, april 26, 2017

Mini Mason Jar

 Here's a card I made for Darkroom Door, using the new Eclectic Stamp Mini Mason Jar.  Perfect size to use on cards.
Een kaartje dat ik voor Darkroom Door maakte met hun nieuwe Eclectic stempel Mini Mason Jar.  Die heeft de ideale maat om op kaartjes te gebruiken.

 First I made a background with Distress Inks on a craft sheet.
Eerst een achtergrond gemaakt met Distress inkten op een craft sheet.

 I used black Archival ink to stamp the Mini Mason Jar and brushes.  White pencil lines were added, so it looks like the brushes were placed inside te jar.
Met zwarte Archival inkt het glazen potje en de penselen gestempeld.  Ik gebruikte een wit potlood om fijne lijntjes te tekenen, zodat het lijkt alsof de penselen in het glas staan.

 To stamp the splatters and word block I used Distress Oxide ink Iced Spruce.
Om de spatjes en de tekst te stempelen gebruikte ik Distress Oxide Iced Spruce.

Darkroom Door Stamps

I used:
Darkroom Door Eclectic Stamp:  Mini Mason Jar
Darkroom Door Stamp Set:  Artist
Darkroom Door Word Block Stamp:  Creativity
Darkroom Door Background Stamp:  Splatter
Distress Inkpads:  Shabby Shutters, Iced Spruce
Distress Oxide Inkpad:  Iced Spruce
Archival Inkpad:  Jet Black
Mini Ink Blending Tool
Pencil: Stabilo

dinsdag, april 25, 2017

Distress Oxide & Hand Carved Stamps

 I had to do a quick test, Distress Oxide Inks work well with my hand carved stamps.

 Even een snelle test gedaan, Distress Oxide inkten en handgekerfde stempels.  Dat lukt.

I didn't buy them all :)
Ik heb ze niet allemaal gekocht :)

maandag, april 24, 2017

Birds, Flowers and Frost

 The blue tits are still busy, flying in and out the bird house

 De pimpelmeesjes hebben het nog altijd druk.  Ze blijven in en uit vliegen.

A picture from last week, taken before a few very cold nights
Een foto van vorige week, vlak voor die heel koude nachten

Unfortunately last week's frost turned the lovely blue Wisteria flowers in a big brown mess. 
Helaas veranderde de nachtvorst vorige week de blauwe bloemenzee in bruine trossen. 

zondag, april 23, 2017

Sunday Scraps - 380

 Can't believe that it is two months ago since my previous Sunday Scraps post.  I used to do this every Sunday.  Today I have a booklet to share.  Love to make these from a sheet of "underpaper"
Ik schrok toen ik merkte dat mijn vorige Sunday Scraps bericht al 2 maanden geleden was.  Tijd om mijn wekelijkse gewoonte terug op te pikken (als het lukt tenminste).  Vandaag toon ik een boekje, gemaakt uit een vel "underpaper".  Leuk om te doen.

I started with this underpaper.
Met dit kladpapier gestart. 

 The paper was folded, and I made a cut to be able to turn it into a booklet.  Then I did a lot of stamping.  
Het papier werd gevouwen, en ik maakte een insnijding zodat het als een boekje geplooid kon worden.  Daarna kon ik me uitleven met stempels.

 Distress Inkpads, Distress Oxide Inkpads and Archival inkpads were used.

 Gestempeld met Distress inkten, Distress Oxide inkten en Archival inkten.

 I chose a flower garden theme.

 Het werd een bloemen/tuin boekje.

Darkroom Door stamps

Scraps!

I used:
Darkroom Door Texture Stamps:  Harlequin, Chevron
Distress Inkpads
Distress Oxide Inkpads
Archival Ink

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

*****

More booklets I made: